Tehlikeli madde lojistik

Tehlikeli madde lojistik

Tehlikeli madde lojistik

Tehlikeli madde taşımacılığı, kimyasal olarak tehlike arz eden ve yanıcı özelliği bulunan hammaddelerin, materyallerin ve bileşenlerin farklı lokasyonlar arasındaki lojistiğini kapsayan bir hizmet olarak değerlendirilir. Bu bağlamda tehlikeli madde taşımacılığı kapsamlı teknolojilerin ve taşıma sürecinin güvenlik seviyesini arttıracak yöntemlerin kullanıldığı hizmetlerdir. Tehlikeli madde taşımacılığı kapsamında, sürecin güvenlik seviyesini zenginleştirecek araçların kullanılması ve gerekli önemlerin alınması hem yasal hem de insani bir yükümlülüktür.